LecturePedia - 무료강의백과사전 1.1

Education App by 새라해윰

Downloads: 75

Sponsored links
---- Smarteen App Challenge 2015 출품작입니다 ----


★☆★☆ 아직 많은 보완이 필요한 작품입니다. 따끔한 지적과 조언 해주시면 감사드리겠습니다. ☆★☆★


★ LecturePedia란? ★

LecturePedia의 Lecture가 강연의 영단어이고, Encyclopedia는 백과사전을 뜻하는 영단어입니다.
말 그대로 무료 강연에 대한 정보를 제공하는 것으로, 국내 뿐만 아니라 해외의 여러 동영상 강의/강연자료 정보를 모아 공유하는 서비스로서 세계적으로 잘 알려진 유명강의/강연부터 잘 알려지지 않아 찾기 힘든 강의/강연까지 쉽게 찾아볼 수 있습니다.
흔히 공부를 할 때 듣게 되는 예를 들어, 엠베스트 또는 이투스와 같은 ‘인강’ 서비스가 아니라, TED, 세상을 바꾸는 15분 등의 인문학 강연, 그리고 숙명여대, 서울대 등에서 진행되었던 세미나와 같은 정보를 제공하는 "강연" 정보 제공 서비스입니다.


★ LecturePedia의 기능 ★

1. 내가 보고 싶은 강의를 선택해서 볼 수 있습니다.
2. 추후 지속적인 관리 및 개발을 진행하여 계정 기능을 적용하여 강의 추천, 자신이 추천하는 강의에 대한 정보 업로드 등의 기능도 구현할 예정입니다.


★ LecturePedia에서 제공하고 있는 강의 정보 ★

LecturePedia는 현재 모임문화 플랫폼 온오프믹스의 강의 정보 뿐만 아니라 TED, KBS 강연 100˚c, 숙명여대, 서울대 세미나 등의 강연 정보를 제공하고 있습니다.


★ LecturePedia는 누가 쓸 수 있나요? ★

LecturePedia는 공통과정을 공부하는 학생부터 대학생, 자격증/취업 준비생, 성인까지 무료 강의에 대한 욕심이 있고, 무료 강의를 듣고 싶어하는 모든 사람들이 이용할 수 있습니다.


★☆ 기타 사항 ☆★
이 애플리케이션은 현재 중소기업청과 SK 플래닛에서 주최하는 고등학생 최대의 앱 개발 경진대회인 Smarteen App Challenge 2015 결선에 진출한 '새라해윰' 팀의 출품작입니다.

2015년 현재 '새라해윰'팀은 충청북도 괴산에 위치한 기숙형 영재대안학교 폴수학학교의 김승엽(고3), 최세일(고2), 정승현(고2), 이진우(고2) 학생으로 구성되어 있습니다.

추가 문의사항은 다음 연락처로 문의 부탁드립니다.

전화번호 : 010-5322-7329
이메일 : [email protected]

Recent changes:


1. LecturePedia 정식 출시
2. 메인화면 강의 사이트 아이콘 추가
3. Navigation Drawer의 강의 카테고리 삭제, 강의 사이트 목록으로 변경
4. 각 강의 사이트에 대한 강의 목록과 세부 정보 추가.
5. HTML 파싱 소스코딩 완료

Related LecturePedia - 무료강의백과사전


Other users also looks for: LecturePedia - 무료강의백과사전 APKLecturePedia - 무료강의백과사전 download APKdownload LecturePedia - 무료강의백과사전 APKLecturePedia - 무료강의백과사전 free downloadfree LecturePedia - 무료강의백과사전 download APK

Download LecturePedia - 무료강의백과사전 1.1 APK File

LecturePedia - 무료강의백과사전

Download LecturePedia - 무료강의백과사전 1.1:

Proceed to LecturePedia - 무료강의백과사전 1.1 APK Download Page > >

 • Size: 1599 kb
 • Os Support: Android
Sponsored links

DISCLAIMER: LecturePedia - 무료강의백과사전 is the property and trademark from , all rights reserved by Click on the above link to proceed to the APK file download page or app buy page.

What's New in LecturePedia - 무료강의백과사전 1.1

Recommended for You

You May Also Like (Similar or Related Apps)

 • C,Java Programs C,Java Programs
  Basically this app include C and Java 100+ examples try to cover up all the c language topics and Java. we have covered most of the topic related to c language and java. important topics listed bel…
 • 아쿠아플라넷 일산 - Aquaplanet 아쿠아플라넷 일산 - Aquaplanet
  "전설의 아쿠아수호대 용사들을 만나보세요! ★ 아쿠아수호대의 신비한 초능력으로 동물들을 구출하는 게임 미션 - 귀여운 캐릭터와 함께 즐기는 5가지 게임을 무료로 즐기세요. ★ 아쿠아플라넷 무료 디지털 관람 가이드 - 아쿠아플라넷 일산점의 생생한 동물 정보를 한 눈에 즐기세요. ★ 색칠공부 스토리북 선물 증정 (현장 방문 시, 1만원 상당) - …
 • Memorado - Brain Games Memorado - Brain Games
  A brain training app that offers personalized exercises
 • TEOG Sayacı Rehberlik TEOG Sayacı Rehberlik
  Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sınavına lise öğrenci adaylarının aşması gereken büyük köprülerden biri 2015/2016 dönemi TEOG sınavına kaç gün kaldığını gün gün bu uygulama ile takip edebilirsiniz…
 • Toeic Test, On Thi Toeic Pro Toeic Test, On Thi Toeic Pro
  "Luyen Thi Toeic - Hoc Tieng Anh" là ứng dụng hoàn toàn miễn phí. Phần mềm luyện thi toeic hàng đầu Việt Nam. Giúp bạn đạt điểm cao nhất …
 • Stokrotka Zagrożone gatunki zwierząt Stokrotka Zagrożone gatunki zwierząt
  Już dziś razem ze Stokrotką odkrywaj zagrożone gatunki zwierząt w Polsce i na świecie! Zbierz kolekcję 120 naklejek w swoim wirtualnym albumie i zostań znawcą zagrożonych gatunków zwierząt. …
 • Chinese English Translator Chinese English Translator
  The application will be an indispensable tool when traveling, at work, school and business trips. For your convenience, the translator is equipped with English and Chinese voice dialing application. …
 • Proyecto Educa Proyecto Educa
  Recursos didácticos multimedia para educar en valores. © Proyecto Educa
 • C,Java C,Java
  Basically this app include C and Java 100+ examples try to cover up all the c language topics and Java. we have covered most of the topic related to c language and java. important topics listed bel…
 • NTS Educator Test 2017 Preparation NTS Educator Test 2017 Preparation
  Punjab government will announce 45000 EDUCATOR Jobs very soon so get prepare now. For selection NTS test must be cleared. This App Includes all the main topic for Test Preparation. All Subjects are i…