تغییر چهره (فتوشاپ حرفه ای ) 9.0 TM-FULL-2017

Photography App by i.r.i developer

Downloads: 33

Sponsored links
همه ما دوست داریم در بهترین مناظر جهان و این کره بی نظیر که خداوند نصیب ما انسان ها کرده عکس های بی نظیر و رویایی داشته باشیم ...


پس چرا از این نعمت استفاده نکنیم ....


برنامه ای خیلی حرفه ای برای قراردان پس زمینه های از بهترین جاهای جهان روی عکس های خود و ویرایش حرفه ای و عکس ومتن نوشته و برش عکسها از دیگر امکانات این برنامه نایاب می باشد


لاس وگاس _دبی _پاریس وغیره تازه بخشی از این مناطق رویایی هستن ...


تازه شما می توانید پس زمینه های دلخواه خود را که در گوشی خود دارید استفاده کنید


امید وارم از برنامه بی نهایت لذت و خوشی ببرید ...


نظر یادتون نره....حتما

Related تغییر چهره (فتوشاپ حرفه ای )


Other users also looks for: _دبی_پاریساستفادهاینبرنامهبهترینتازهجاهایجهانحرفه

Download تغییر چهره (فتوشاپ حرفه ای ) 9.0 TM-FULL-2017 APK File

تغییر چهره (فتوشاپ حرفه ای )

Download تغییر چهره (فتوشاپ حرفه ای ) 9.0 TM-FULL-2017:

Proceed to تغییر چهره (فتوشاپ حرفه ای ) 9.0 TM-FULL-2017 APK Download Page > >

 • Size: 12885 kb
 • Os Support: Android
Sponsored links

DISCLAIMER: تغییر چهره (فتوشاپ حرفه ای ) is the property and trademark from , all rights reserved by Click on the above link to proceed to the APK file download page or app buy page.

What's New in تغییر چهره (فتوشاپ حرفه ای ) 9.0 TM-FULL-2017

Recommended for You

You May Also Like (Similar or Related Apps)

 • Revea Cam Revea Cam
  Revea Cam is a camera application for android that has a full-featured and easy to use. You can take pictures of your device's camera or import it from the gallery. available effects that can make yo…
 • Camera Effects Editor Camera Effects Editor
  Camera Effects is definitely a funny and utility app which can edit photos with varied effects. It’s easy to use but powerful in edit. Features: Multiple filter effects like Cold, Emboss, SobelEdge…
 • HD Camera Zoom HD Camera Zoom
  FEATURES; * Face Detection Alternative. * Front / rear camera selection. * Select scene modes, color effects, white balance and exposure compensation. * Select camera and video quality and resolution…
 • Everfilter ultimate Everfilter ultimate
  Everfilter ultimate transforms your photos into works of animated art. A unique combination of neural networks and artificial intelligence helps you turn memorable moments into timeless art pieces.
 • Christmas Photo Editor Christmas Photo Editor
  Take a picture of yourself or your friend and treat him in this New Year photo editor. Make a Christmas mood for themselves and their friends. Put on the hat of Santa Claus and his beard, and imprint…
 • Photo Frames Holiday Christmas Photo Frames Holiday Christmas
  Best Christmas frames for your Christmas photos, you can choose frames of snow, Christmas trees, Santa Claus, stars, garlands and many more... Turn your photos and images into works of art with this…
 • Birthday Video Maker Birthday Video Maker
  Birthday Video Maker - Video Editor is total Free Application. Happy Birthday Video Maker can help you create your our self video happy birthday for you, your friends, your family Video Maker Birthda…
 • Photo Blender Photo Blender
  Photo Blender create double-exposed images by blending two photos, or create multi-exposed images by repeating blend steps with a different photo each time. Photo Blender (Image mixture) is a simpl…
 • camera 360 latest pics camera 360 latest pics
  everything you can do here within this application click and upload it to your social media
 • Twinkle Pic Twinkle Pic
  Twinkle Pic application with rich effects, capable collage, photo editing. Helps you keep beautiful images more artistic. * Twinkle Pic you can download hundreds of effects in multiple threads, hundr…