화이트데이 : 학교라는 이름의 미궁 1.0.449

Brain & Puzzle App by ROIGAMES

Downloads: 11451

Sponsored links
★게임소개★

8800원에 추가결제 없이 즐기는 진.짜.게.임!!

14년만에 돌아온 '화이트데이' 공식 리메이크 작품!
[화이트데이]는 손노리에서 개발하고 지난 2001년 발매되어 선풍적인 인기를 끌었던 동명의 원작을 스마트폰용으로 공식 리메이크한 작품입니다.
원작 특유의 감성과 공포, 게임성은 그대로 유지하지만, 비주얼과 콘텐츠 등. 모든 면을 최신 트렌드에 맞춰서 파워 업 했습니다. 사실상 '완전판' 이자, '감독판' 이라고 할 수 있습니다.
또한 [화이트데이] 하면 떠오르는 BGM인 '미궁'이 황병기 선생님의 연주로 새롭게 녹음되었고, '미생'으로 유명한 윤태호 작가님이 개발에 참여하는 등. 한층 더 품격을 끌어올렸습니다. 최고 퀄리티의 공포 게임으로서, 또한 '명품' 게임을 지향합니다.

★게임특징★
밤의 학교에서 만나는 차원이 다른 공포
'학교'라고 하면 누구에게나 친숙한 공간일 수 있습니다. 하지만 [화이트데이]의 배경인 '연두 고등학교'는 미쳐버린 수위, 저마다의 사연을 가진 귀신 등. 위험과 공포가 가득합니다.살고 싶으면 무조건 도망쳐라!

[화이트데이]에는 '두 눈 뜨고 볼 수 없는 잔인한 연출'이 등장하지 않습니다. 총이나 칼 같은 무기도 일체 등장하지 않습니다. 유저들은 평범한 한 명의 학생일 뿐이며, 밤의 학교에 가득한 각종 위험으로부터 오로지 살기 위해 도망쳐야 합니다.콘솔 게임 못지 않은 시나리오 볼륨! 멀티 엔딩 시스템!

[화이트데이]는 '학교라는 이름'의 미궁에 갇힌 등장인물들과, 그들이 엮어내는 이야기가 치밀하면서도 흥미진진하게 펼쳐집니다. 스마트폰 게임이지만 콘솔 게임과 비교해봐도 떨어지지 않는 시나리오 볼륨을 가지고 있습니다. [미생]의 윤태호 작가님이 참여하신 엔딩 시나리오는 필견!

또한 유저들의 선택과 행동에 따라 시나리오가 바뀌는 '멀티 엔딩' 시스템을 채용해 모두 7개의 엔딩을 감상할 수 있습니다.★고객센터★

이용 중 문의사항은 [email protected] 로 문의접수하여 주시길 바랍니다.★주의★

[화이트데이]는 구매 계정 당 최대 4대의 기기에서 플레이 가능합니다.
----
개발자 연락처 :
* 등록 개발사명: ROI GAMES
* 사업자등록번호: 216-81-15238
* 통신판매업자신고번호: 제 2015-서울강남-01238호
* 기관이름: 강남구청

Recent changes:
* 버그 수정
- 귀신 수집과 괴담 수집 화면이 어둡게 보이는 버그가 수정되었습니다.
- "오컬트 동호회장", "퇴마사 희민" 업적 관련 버그가 수정되었습니다.

Related 화이트데이 : 학교라는 이름의 미궁


Other users also looks for: bgm인whitedaycs감독판개발사명공간일기관이름녹음되었고등장인물들과등장하지문의접수하여

Download 화이트데이 : 학교라는 이름의 미궁 1.0.449 APK File

화이트데이 : 학교라는 이름의 미궁

Download 화이트데이 : 학교라는 이름의 미궁 1.0.449:

Proceed to 화이트데이 : 학교라는 이름의 미궁 1.0.449 APK Download Page > >

 • Size: 56627 kb
 • Os Support: Android
Sponsored links

DISCLAIMER: 화이트데이 : 학교라는 이름의 미궁 is the property and trademark from , all rights reserved by Click on the above link to proceed to the APK file download page or app buy page.

What's New in 화이트데이 : 학교라는 이름의 미궁 1.0.449

Recommended for You

You May Also Like (Similar or Related Apps)

 • Candy Star 2 Candy Star 2
  If you have been addicted to Candy games or match 3 games, you should not ignore a game called Candy Star 2 , since it is the best game and get you most excited feeling in play. Now we do the game t…
 • Zombie Deathmatch Zombie Deathmatch
  2036 AD. A genetically engineered Serum transforms humans to zombies. A new evil, Papa Rainbow, controls the undead to unleash these deadly zombie fighters on humans and destroy mankind. Your mis…
 • Starlit Adventures (c) Starlit Adventures (c)
  Become the uncanny legend you were meant to be throughout the floating islands, upper world, and lower lands! Help Bo and Kikki the Starlit find and return the stars that Nuru has stolen from the sky…
 • Blade Hero Blade Hero
  Description: Blade hero is a kind of action adventure single game on the theme of western fantasy. With the background of the undead aggression, the player can play as the Orc hero to lead different …
 • Vua Bài 6688 - Đổi Thưởng Vua Bài 6688 - Đổi Thưởng
  VBCorp trân trọng giới thiệu game Vua Bài 6688 - Đổi Thưởng VIP uy tín và nhanh nhất hiện nay. Với giao diện và đồ họa game cực đẹp và mượt mà, Vua Bài 6688 hứa hẹn sẽ mang lại cho game thủ 1 trải ng…
 • Can You Escape? Can You Escape?
  Solve the puzzles to make your break for freedom
 • Bubble Witch Saga 2 Bubble Witch Saga 2
  More match-three mayhem in this spooky sequel
 • Kart Racer 3D Kart Racer 3D
  A glistening quarter-mile of rain-soaked pavement of the tropical island lies before you. Will you drift, draft or smash your way to the finish line? Kart Racer delivers a deep and realistic open whe…
 • 96% po polsku 96% po polsku
  W pełni darmowa polska gra, w której dostajesz quizowe pytania i musisz wskazać jak odpowiadali ankietowani. Brzmi znajomo ? Tak podobne zasady są w polskim teleturnieju - familiada. Sprawdź swoją wi…
 • iCasino - Game bài đổi thưởng iCasino - Game bài đổi thưởng
  iCasino - Game bài đổi thưởng iCasino (icasino88.net) – Hệ thống game bài đổi thưởng trên mobile ra mắt tại Việt Nam bởi nhà phát hành game uy tín UK Mobile. iCasino bao gồm 7 game bài phổ biến của…