화이트데이 : 학교라는 이름의 미궁 1.0.449

Brain & Puzzle App by ROIGAMES

Downloads: 15507

Sponsored links
★게임소개★

8800원에 추가결제 없이 즐기는 진.짜.게.임!!

14년만에 돌아온 '화이트데이' 공식 리메이크 작품!
[화이트데이]는 손노리에서 개발하고 지난 2001년 발매되어 선풍적인 인기를 끌었던 동명의 원작을 스마트폰용으로 공식 리메이크한 작품입니다.
원작 특유의 감성과 공포, 게임성은 그대로 유지하지만, 비주얼과 콘텐츠 등. 모든 면을 최신 트렌드에 맞춰서 파워 업 했습니다. 사실상 '완전판' 이자, '감독판' 이라고 할 수 있습니다.
또한 [화이트데이] 하면 떠오르는 BGM인 '미궁'이 황병기 선생님의 연주로 새롭게 녹음되었고, '미생'으로 유명한 윤태호 작가님이 개발에 참여하는 등. 한층 더 품격을 끌어올렸습니다. 최고 퀄리티의 공포 게임으로서, 또한 '명품' 게임을 지향합니다.

★게임특징★
밤의 학교에서 만나는 차원이 다른 공포
'학교'라고 하면 누구에게나 친숙한 공간일 수 있습니다. 하지만 [화이트데이]의 배경인 '연두 고등학교'는 미쳐버린 수위, 저마다의 사연을 가진 귀신 등. 위험과 공포가 가득합니다.살고 싶으면 무조건 도망쳐라!

[화이트데이]에는 '두 눈 뜨고 볼 수 없는 잔인한 연출'이 등장하지 않습니다. 총이나 칼 같은 무기도 일체 등장하지 않습니다. 유저들은 평범한 한 명의 학생일 뿐이며, 밤의 학교에 가득한 각종 위험으로부터 오로지 살기 위해 도망쳐야 합니다.콘솔 게임 못지 않은 시나리오 볼륨! 멀티 엔딩 시스템!

[화이트데이]는 '학교라는 이름'의 미궁에 갇힌 등장인물들과, 그들이 엮어내는 이야기가 치밀하면서도 흥미진진하게 펼쳐집니다. 스마트폰 게임이지만 콘솔 게임과 비교해봐도 떨어지지 않는 시나리오 볼륨을 가지고 있습니다. [미생]의 윤태호 작가님이 참여하신 엔딩 시나리오는 필견!

또한 유저들의 선택과 행동에 따라 시나리오가 바뀌는 '멀티 엔딩' 시스템을 채용해 모두 7개의 엔딩을 감상할 수 있습니다.★고객센터★

이용 중 문의사항은 [email protected] 로 문의접수하여 주시길 바랍니다.★주의★

[화이트데이]는 구매 계정 당 최대 4대의 기기에서 플레이 가능합니다.
----
개발자 연락처 :
* 등록 개발사명: ROI GAMES
* 사업자등록번호: 216-81-15238
* 통신판매업자신고번호: 제 2015-서울강남-01238호
* 기관이름: 강남구청

Recent changes:
* 버그 수정
- 귀신 수집과 괴담 수집 화면이 어둡게 보이는 버그가 수정되었습니다.
- "오컬트 동호회장", "퇴마사 희민" 업적 관련 버그가 수정되었습니다.

Related 화이트데이 : 학교라는 이름의 미궁


Other users also looks for: bgm인whitedaycs감독판개발사명공간일기관이름녹음되었고등장인물들과등장하지문의접수하여

Download 화이트데이 : 학교라는 이름의 미궁 1.0.449 APK File

화이트데이 : 학교라는 이름의 미궁

Download 화이트데이 : 학교라는 이름의 미궁 1.0.449:

Proceed to 화이트데이 : 학교라는 이름의 미궁 1.0.449 APK Download Page > >

 • Size: 56627 kb
 • Os Support: Android
Sponsored links

DISCLAIMER: 화이트데이 : 학교라는 이름의 미궁 is the property and trademark from , all rights reserved by Click on the above link to proceed to the APK file download page or app buy page.

What's New in 화이트데이 : 학교라는 이름의 미궁 1.0.449

Recommended for You

You May Also Like (Similar or Related Apps)

 • 4 Share Apps - File Transfer 4 Share Apps - File Transfer
  Share files with friends is faster than ever. 4 Share Apps focus on transfer files between android devices - Share all kinds of files whenever and wherever. - Speed goes up to 20M/s. - No USB! No d…
 • Pocket Crafting Guide Pocket Crafting Guide
  Pocket Crafting Guide includes: - Ideas - crafting tips - design tools - detailed guide - block ideas - Tools and mechanism and more for Minecraft!
 • Christmas Theme(Live+sound) Christmas Theme(Live+sound)
  Wish everybody merry christmas! Merry Christmas Live is a free theme specially designed for CM Launcher users, including dozens of unified icons and artistic wallpapers, which can personalize your d…
 • ColorfulPiano ColorfulPiano
  ColorfulPiano is a free virtual piano for your phone. You can now play the piano with just your phone! Compose tunes, play tunes, it is all possible with ColorfulPiano
 • De Che Manga - Manga Empire De Che Manga - Manga Empire
  De Che Manga - Game mobile anh hùng Manga đặc sắc số 1 Nhật Bản - thể hiện một cách chân thực những trận đại chiến giữa các anh hùng trong thế giới Manga đầy m&agrav…
 • Hortensia Saga 蒼之騎士團 Hortensia Saga 蒼之騎士團
  ◆◇SEGA所呈獻 戰紀RPG大作◇◆ 「Hortensia Saga 蒼之騎士團」 在命運的大漩渦之中,將故事託付給你 壯闊的劇情。每個人不同的故事所編織而成的歷史。 充滿臨場感的陣型戰鬥 ◆◇遊戲特色◇◆ ■ 從不同的角度描繪的故事劇情 ・本傳…敘說年紀輕輕成為領主的「你」的主線故事 ・騎士列傳…於旅途中相遇的夥伴們每個人不同的故事劇情 ・外傳…以與「你」不同的立場和不同的時間軸陳…
 • Đánh Bài - Danh Bai 2016 Đánh Bài - Danh Bai 2016
  Hệ thống game đánh bài (danh bai) tuyệt vời nhất hiện nay, với các tính năng nổi trội hơn hẳn những game bài khác: - Kết nối ổn định, hệ thống game mượt mà - Tiết kiệm 3G - Hệ thống giải trí đa dạng…
 • Pixel Survival Game 2 Pixel Survival Game 2
  Pixel Survival Game 2 is the sequel to the popular survival game Pixel Survival Game. Many years has past since the Heroes of Pixel Survival were saved from the many lonely nights. The reclaimed to…
 • Moo Patrol Moo Patrol
  The classic arcade game in which you need to save space cows from aliens. The game takes place on the red planet, and the player's goal is to patrol the earth's surface on a cool planetary rovers. Yo…
 • You勇者 You勇者
  ■You(あなた)と、人気YouTuber HIKAKINとSEIKINとのアツい友情RPG! ■モンスターをタップするだけ、簡単操作で楽々プレイ! ■タップだけで勇者は魔法を覚え、レベルアップし、物語が進行します! ---------------------------- 【人気YouTuberとのアツい友情RPG】 人気YouTuber SEIKINが、ゲームの中に吸い込まれてしまった! …